Bohushallen

Bohushallen

Bohushallen

I Bohus, Ale kommun, har vi under 2010 och våren 2011 varit delaktiga i byggandet av en ny idrottshall. Bohushallen är en hall för bland annat bollsport och friidrott. Den har t ex en sextiometer lång löparbana.

Bild: Liljewall Arkitekter

Referensbilder