Brandskadat flerbostadshus på Södra vägen

Brandskadat flerbostadshus på Södra vägen

Brandskadat flerbostadshus på Södra vägen

Som underentreprenör till BRA bygg har GBS Entreprenad har gjort alla förstärkningsarbeten av stål och smide för takkonstruktionen.