Bravida

Bravida

Bravida

GBS Entreprenad har på uppdrag av BRA Bygg rest stålstommen och monterat TRP på Bravidas nya regionkontor i Mölndal.