BRF Ängön

BRF Ängön

BRF Ängön

BRA Bygg AB har på uppdrag av HSB byggt dessa hus på Västra Eriksberg. GBS Entreprenad har bland annat monterat trappor och räcken.