Forskarcentrum vid Sahlgrenska

Forskarcentrum vid Sahlgrenska

Forskarcentrum vid Sahlgrenska

GBS Entreprenad AB är underentreprenör för Tuve Bygg i detta projekt.

Utför smide till takvåning och hisschakt.

Uppdragsgivare: Tuve bygg