Hemliga rum - Oscar II:s fort

Hemliga rum - Oscar II:s fort

Hemliga rum - Oscar II:s fort

Lördag den 26 maj 2012 öppnade Statens fastighetsverk dörren till några av Sveriges hemligaste rum. Oscar II:s fort stod klart 1907 för att försvara Göteborgs hamninlopp. Inför öppningen hade GBS Entreprenad förmånen att få uppdraget att tillverka och montera nya trappor och räcken på platsen.

Referensbilder