Idrottshögskolan Göteborg

Idrottshögskolan Göteborg

Idrottshögskolan Göteborg

För BRA Byggs räkning bygger vi stomkomplettering och monterar trappor samt räcken.

Huvudbild: Liljewall Arkitekter

Referensbilder