Kungälvs sjukhus

Kungälvs sjukhus

Kungälvs sjukhus

Västfastigheter och Kungälvs sjukhus utför om- och tillbyggnad av IVA-OP-Anestesi och ambulanshall. GBS Entreprenad arbetar på PEAB:s uppdrag med diverse stål- och trappmontage.