Mimers Hus Kungälv

Mimers Hus Kungälv

Mimers Hus Kungälv

Tillverkning och montage smide
Uppdragsgivare: AF Bygg