Navet Lindholmen, 2002 - 2003

Navet Lindholmen, 2002 - 2003

Navet Lindholmen, 2002 - 2003

GBS Entreprenad har monterat solavskärmningsystemet samt invändiga trappor och räcken.
Uppdragsgivare: Häfla Bruks AB 
Montage utvändig sockel i natursten, invändiga naturstensgolv samt klätt invändiga trappor i kalksten. 
Uppdragsgivare: Stenentreprenader i Hässleholm
Lindholmen Sience Park är hjärtat i området där epicentrum är Navet. En samlingspunkt som är designat av White arkitekter.

Referensbilder