Next Step Group

Next Step Group

Next Step Group

På uppdrag av BRA Bygg har vi rest en 1500 kvadratmeter stor kontorsbyggnad vid Brottkärrsmotet ca 13 km söder om Göteborg.