Nya rättscentrum i Göteborg

Nya rättscentrum i Göteborg

Nya rättscentrum i Göteborg

GBS Entreprenad AB är en av underentreprenörerna i detta projekt.

Den nya tingsrättsbyggnaden är en del av Göteborgs nya rättscentrum som rymmer åklagare- och ekobrottsmyndigheten, polis och kriminalvård och häkte på samma område, sammanbyggda genom underjordiska gångar.

Uppdragsgivare: AF Gruppen och Veidekke

Referensbilder