Origohuset- Hovås

Origohuset- Hovås

Origohuset- Hovås

GBS Entreprenad AB utför smidesarbeten på Origohuset. Arbetet färdigställdes 2010.

Referensbilder