Östra sjukhuset

Östra sjukhuset

Östra sjukhuset

GBS Entreprenad AB är underentreprenör för Skanska och utför diverse ombyggnadsarbeten.