Östra sjukhusets nya huvudentré

Östra sjukhusets nya huvudentré

Östra sjukhusets nya huvudentré

GBS Entreprenad AB är underentreprenör för NCC och utför diverse stålarbeten.

Huvudentré har tillgänglighetsanpassats och har försetts med en bebannad informationsdisk och sjukreseservice. Nya toaletter samt inbjudande sittplatser har ordnats. Några ledord för gestaltningen av huvudentrén är; öppna upp, välkomna och tydliggöra.

Utvändigt har arbeten utförts med nytt skärmtak, tillgänglighetsanpassade hkp- platser samt trevliga sittplatser.