Pedagogen Göteborg

Pedagogen Göteborg

Pedagogen Göteborg

Tillverkning samt montage stomkomplettering
Uppdragsgivare: Tuve Bygg AB

Solavskärmningssystem inklusive stomme för att bära fönsterpartier samt montage räcken
Uppdragsgivare: Häfla Bruks AB

Referensbilder