SIBA-huset Överby Köpcentrum

SIBA-huset Överby Köpcentrum

SIBA-huset Överby Köpcentrum

På uppdrag av BRA Bygg i Göteborg utför vi omfattade stålkonstruktioner på SIBAHUSET i Trollhättan.
Projektet kommer att färdigställas till större delen under 2008.