SVT Studio Lindholmen

SVT Studio Lindholmen

SVT Studio Lindholmen

SVT Studio etapp 1 takavväxlingar
SVT Studio etapp 2 smidesentreprenad 
Uppdragsgivare: Bergkvist Bygg AB