Takvåningar på Linnégatan- Göteborg

Takvåningar på Linnégatan- Göteborg

Takvåningar på Linnégatan- Göteborg

GBS Fastigheter AB är underentreprenör för Tuve Bygg. Vi sätter bland annat in hissar och trappor.

Uppdragsgivare: Tuve bygg