Volvo ARCE

Volvo ARCE

Volvo ARCE

BRA Bygg AB har givit oss i uppdrag att tillverka och montera bl a skärmtak och spiraltrappor i kontor på Volvo ARCE  Arendal.